Het voordeel van Assessments: onze klanten vertellen

Een nieuwe collega aanwerven, een interne collega in een nieuwe functie plaatsen...Een carrière beweging vergt altijd investeringen. Aan de medewerker zelf kost het vaak heel wat extra opleidingstijd. Voor het bedrijf kan de kost oplopen tot 50.000 EUR. Belangrijk dus dat we de juiste persoon op de juiste plaats zetten. En dat is waar je bij het gebruiken van een Assessment op kunt rekenen. De competenties van een (kandidaat-)medewerker worden getest, een fit qua waarden en normen, of nog een heel andere set van competenties. Enkele van onze klanten vertellen over hun ervaring met deze Assessments bij Select HR.

CAROLINE DEMEIRE VAN I-DEEDS: 5 ASSESSMENTS OP NIEUWE COLLEGA’S IN 2016. DIE ZIJN NOG ALLE 5 BIJ ONS


Als Belgisch onafhankelijk IT partner (www.ideeds.be) rekruteren we geregeld Young Potential Business Intelligence consultants. De rekrutering houden we bewust zelf in handen. Het is namelijk belangrijk te weten of de kandidaten passen in onze bedrijfscultuur en of ze zich kunnen vinden in onze waarden. We organiseren een jobavond om hen kennis te laten maken met het team en om de sfeer op te snuiven.

Daarnaast screenen wij ook zelf hun technische kennis. Een aanwerving is een belangrijke investering voor i.deeds: de nieuwe collega’s starten met een uitgebreid opleidingstraject en het is de bedoeling dat ze ook kunnen doorgroeien en experten worden in hun domein. We willen onze hiring beslissingen goed onderbouwd kunnen nemen. Daarom hebben we samen met Select HR een assessment op maat samengesteld. Doel van het assessment is het screenen van de professionele persoonlijkheid en de drijfveren van de kandidaat.

We toetsen deze uiteraard wel zelf tijdens het rekruteringsproces. Maar gezien de investering is er toch wel nood aan een professionele inschatting. En de resultaten mogen er zijn. Vorig jaar deden we bijvoorbeeld 5 assessments van nieuwe collega’s en deze zijn tot nu toe nog allemaal bij ons. Ook voor de kandidaten zelf is de bespreking over het assessementrapport met Select HR een belangrijke meerwaarde. We krijgen achteraf vaak de feedback dat het voor hen leerrijk was en dat ze zichzelf beter hebben leren kennen. Ze krijgen een verhelderend beeld over hun zwakke en sterke punten.

We hebben gekozen voor Select HR als partner voor onze Assessments. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo krijgen we de feedback en de resultaten van de Assessments altijd heel snel. We hoeven geen dagen te wachten. En dat is in het proces van een aanwerving belangrijk. We mogen ook altijd rekenen op een persoonlijke toelichting van het rapport. De perfecte ondersteuning dus voor het nemen van een gefundeerde aanwervingsbeslissing.


SANDRINE VAN DEN BERGHE VAN ABESCO AANWERVING VAN NIEUWE MEDEWERKERS VANUIT EEN GOEDE BASIS


Omdat we bij de aanwerving van nieuwe medewerkers graag vanuit een goede basis starten, hadden we besloten om bij kandidaat-collega’s een extern assessment te laten uitvoeren. Aangezien we al eerder samenwerkten met Select als uitzendkantoor en we hier ook al goede ervaringen mee hadden, was de keuze snel gemaakt.

In samenspraak met Select HR werd gekozen voor een assesment waarbij vaardigheidstesten en algemene persoonlijkheidstesten afgenomen worden. Belangrijke items voor ons zijn empatisch vermogen, klantgerichtheid, initiatiefname en zelfstandigheid.

Select HR speelt altijd snel in op onze vraag en in overleg met de kandidaat wordt een assessment ingepland. De resultaten worden achteraf in een rapport bezorgd en mondeling besproken en afgetoetst aan ons eigen gevoel bij de betreffende kandidaat. Dit mondelinge overleg is belangrijk aangezien daar toch nog bepaalde zaken naar boven komen die de assessor tijdens het gesprek met de kandidaat heeft ervaren.

Deze samenwerking loopt zeer vlot. De resultaten bevestigen vaak ons vermoeden over een kandidaat waardoor we vanuit een beter onderbouwde structuur kunnen overgaan tot aanwerving of net niet. Een extern assessment zien wij immers als een meer objectief gegeven.

Ondertussen worden binnen Abesco functies opengesteld waarbij medewerkers intern zich kandidaat kunnen stellen. Ook dit assessment verloopt via Select. In samenspraak worden dan de nodige accenten gelegd afhankelijk van de betreffende functie.

Onze samenwerking heeft een grote toegevoegde waarde in het kader van de beslissing tot aanwerving van kandidaten of aanstellen van interne functies. Onze keuze stoelt immers op een bredere bevraging en testing van de kandidaten.
Publicatie datum: 13 juni 2017