Een dag extra thuiswerken levert Nederlandse samenleving bijna 4 miljard euro op

Gepubliceerd op: 20 juli 2020

Bij de start van de huidige gezondheidscrisis, zijn bedrijven in hoog tempo overgeschakeld naar thuiswerk. Het advies van het RIVM luidt nog steeds “Werk zoveel mogelijk thuis. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.” En dat thuiswerk kan de Nederlandse samenleving in de toekomst heel wat geld opleveren: zo’n 4 miljard euro, volgens een onderzoek van PwC.

Naar aanleiding van Covid-19 en het advies om thuis te werken, deed PwC een onderzoek naar de ‘costs & benefits of working from home’. Ze starten hun berekening op basis van twee aannames: de helft van Nederland kan vanuit huis werken en ze doen dit één dag per week. Dit levert de samenleving zo’n 3.9 miljard euro op, een besparing voor werkgevers en werknemers. Ook het milieu wint erbij: zo’n 606 kiloton minder uitstoot.

Waarop valt te besparen?

Werkgevers besparen voornamelijk op de huur van de kantoorruimte, werknemers vooral op woon-werkverkeer. Die vermindering van verkeer draagt ook bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en de publieke opbrengsten: minder verkeer zorgt voor minder files, minder ongelukken en minder investeringen in infrastructuur.

Maar wat kost al dat thuiswerken?

Bij meer thuiswerk, vermindert de samenwerking en de bedrijfscultuur. ‘Als mensen goed met elkaar samenwerken, leidt dat vaak tot verhoogde creativiteit en sterkere innovatiekracht. Deze effecten zijn niet goed kwantificeerbaar, maar voor organisaties cruciaal’, zegt Debby Jannink, partner in de People & Organisation-praktijk van PwC Nederland.

De kosten voor de werknemer, zoals een verhoogde energierekening, zouden volgens de berekeningen van PwC niet opwegen tegen de besparingen in woon-werkverkeer. Daarnaast is de invloed van thuiswerken op verzuim en verloop op verzuim niet duidelijk. Een zwakkere bedrijfscultuur kan ertoe leiden dat het verzuim stijgt. Aan de andere kant kan het aantal ziekmeldingen en het verloop juist afnemen omdat veel werknemers flexibiliteit hoog waarderen.

Conclusies trekken uit dit onderzoek?

Vier miljard is een mooi cijfer, maar natuurlijk moeten deze berekeningen goed worden afgewogen ten opzichte van elkaar en in een context worden geplaatst. De (mogelijk) minder positieve aspecten van thuiswerken zoals verzuim, verlaagde creativiteit en minder productiviteit, zijn niet kwantificeerbaar en worden daardoor eerder over het hoofd gezien. Daarnaast zijn er nog veel sectoren waar thuiswerk niet mogelijk is.

Ook lang niet alle bedrijven kunnen thuiswerk op een professionele manier aanbieden. Daarom zijn het voornamelijk de grote bedrijven die een goede digitale infrastructuur hebben en die in staat zijn hun werknemers flexibel te laten werken, die het meest profiteren van thuiswerk.

Werk jij thuis? Lees dan zeker onze tips!

Actuele blog artikelen