De 5 stress-drivers: de fundamenten van de burn-out

Gepubliceerd op: 10 november 2017

Ken jij iemand die een burn-out heeft of gehad heeft? Vast wel. Aan wie je die vraag tegenwoordig ook stelt, de kans is groot dat je een positief antwoord krijgt. Het aantal burn-outs stijgt nog steeds razendsnel. Je leest waarom in ons artikel: de 5 oorzaken voor het stijgend aantal burn-outs.

Het is een alomtegenwoordig fenomeen. Ook de fall-out van deze aandoening is dan ook stilletjes aan gekend. En kort samengevat komt het hierop neer: je zou het niemand toewensen. Er wordt dan ook gelukkig hoe langer hoe meer aandacht besteed wordt aan preventie. Zowel door werkgevers op de werkvloer als door werknemers zelf in de professionele en ook privésfeer.
Maar hoe pak je dat nu exact aan?

Er is jammer genoeg geen één sluitend antwoord. Elke persoon is anders en elke omgeving is anders. Er is dus niet één magische anti-burnout formule. Is het dan gewoon koffie dik kijken? Neen. Er zijn wel degelijk werkpunten: en die noemen we de 5 stress drivers. Deze 5 punten, indien ze ongecontroleerd kunnen doorrazen, kunnen je stress niveau gevaarlijk de hoogte in jagen. Tot op het punt dat we van chronische stress, en uiteindelijk zelfs burn-out spreken.

PERFECTIONISME

Er zijn verschillende vormen van perfectionisme. Voor sommigen moet elk detail tot in de perfectie zijn uitgewerkt. Voor anderen mag er geen enkel aspectje aan de controle ontglippen. En voor nog anderen manifesteert zicht dit weer op een andere manier of in een mengeling daarvan. In ieder geval legt de perfectionist de lat voor zichzelf enorm hoog. Te hoog.

GEEN NEEN KUNNEN ZEGGEN

Een populaire term voor dit verschijnsel is ‘people pleasing’. Een persoon die hier vatbaar voor is zal altijd alles doen om het zijn of haar collega’s naar de zin te maken. Maar ook thuis, in sociale kringen zijn dit de mensen waar iedereen bij terecht kan. Niets is ooit te veel gevraagd. Ook al, en daar knelt het schoentje, IS het soms WEL te veel. Ook al staat het water hen aan de lippen, het woord ‘neen’ staat niet in zijn of haar woordenboek.

STERK ZIJN OF ‘PLAN TREKKEN’

“Thuis blijven als ik ziek ben? Dat doen mijn collega’s toch ook niet?” “Als ik hulp vraag geef ik toe dat mijn job te zwaar is.” “Wat ik zelf doe, doe ik beter.” “Als ik een uur langer werk per dag toon ik mijn motivatie.”
Ben jij een ‘plantrekker’? Dan klinken sommige van deze uitspraken of een variant daarvan, jou misschien bekend in de oren. Iemand die zich sterk wilt houden of liever geen hulp vraagt of daar te lang mee wacht beïnvloedt zo in ieder geval ook zijn of haar stress niveau.

THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO)

Op maandag avond oudercontact en daarna nog yogales. Op dinsdagavond networking. Woensdagavond naar een lezing... En dit gecombineerd met een full-time job? En ook daar lijkt de opeenstapeling van meetings en andere gelegenheden maar niet te stoppen met groeien. Een agenda die op ontploffen staat is zeker ook een ziekte van onze tijd. En elimineren lijkt een onmogelijke taak. Elk event, elke meeting heeft wel zijn belang. Je kunt er toch onmogelijk eentje missen? Of toch? Hoe belangrijk is alles echt? Kan er misschien gedelegeerd worden. Het is belangrijk je agenda kritisch te bekijken en het belang van elk event in vraag te stellen.

HAASTIG ZIJN

Deze stressor hangt uiteraard heel hard samen met enkele van zijn collega’s. Iemand die moeilijk neen kan zeggen, bang is om dingen te missen heeft uiteraard een overvolle agenda. En meestal ook een ellenlange to do lijst. Er moeten hoe langer hoe meer taakjes in een alsmaar kortere tijdspanne geraken. En bijgevolg ga je ook hoe langer hoe meer gehaast te werk. Onmogelijk hier kalm onder te blijven.

‘ONE SIZE FITS ALL’ WERKT NIET

Je herkent je misschien in onderdelen hiervan maar niet in allemaal? Of het manifesteert zich bij jou misschien helemaal anders? In de inleiding haalden we al aan dat iedereen anders is. Ook hoe stress ontstaat, groeit en hoe men hier mee omgaat is bij iedereen anders. Het ‘plan van aanpak’ om je stress niveau onder controle te houden is dus ook voor iedereen anders. Bij Select HR is dat dan ook de grondslag van onze filosofie. Sylvie De Strooper, senior HR consultant bij Select HR vertelt: “ In ons Stress Awareness programma leggen we de focus op een individuele aanpak. De 5 stress drivers zijn wel degelijk ons uitgangspunt. Maar hoe zich dit concreet vertaalt in een aanpak hangt compleet af van de personen waar we mee werken. Waar ligt bij hen het zwaartepunt, waar liggen de grote oorzaken, hebben we te maken met een introverte of extraverte persoonlijkheid? Dat zijn allemaal zaken om mee in overweging te nemen. Voor iemand die bijvoorbeeld heel gevoelig is kan de drempel bijvoorbeeld op een heel ander niveau liggen dan voor iemand anders. One size fits all werkt dus eenvoudigweg niet. “

Actuele blog artikelen