Jobs van de toekomst vs. Jobs in gevaar: maak jezelf futureproof

Gepubliceerd op: 6 november 2017

In onze vorige blog vertelden we dat je jezelf door te blijven herscholen professioneel futureproof kon maken. We gingen hiervoor ten rade bij Koen De Leus, auteur van ‘De Winnaarseconomie’ en spreker op de gelijknamige reeks workshops die Select dit najaar organiseerde. Maar De Leus vertelde ook dat de verantwoordelijkheid hieromtrent niet alleen bij de werknemers zelf ligt.

“Het zal vooral aan de overheid, de bedrijven en de vakbonden zijn om hier het verschil in te maken."

Vertelt hij verder. “Het bedrijfsleven heeft de kennis in handen over waar we de komende jaren, op gebied van kennisnood, naartoe evolueren. De overheid aan de andere kant kan systemen in het leven roepen om opleidingen om aan die nood te voldoen, mogelijk te maken. Of ze kunnen de huidige systemen bijsturen. De vakbonden tenslotte kunnen bijdragen in het motiveren van mensen om de uitdaging van het herscholen aan te gaan. Indien we een dergelijke samenwerking kunnen bekomen staan we al een hele stap verder.’

DE DREMPEL VAN DE SCHOOL MOET LAGER

Een belangrijke vereiste is dat de drempel tot herscholing verlaagd wordt. De Leus haalde het voorbeeld van Singapore aan, waar de overheid een mooi initiatief in het leven riep. Elk jaar wordt aan de inwoners een ‘krediet’ van $500 ter beschikking gesteld om opleidingen te volgen. Ze kunnen het niet in gelden omzetten en als ze het niet gebruiken, zijn ze het kwijt. Mooie motivatie! En duur voor de overheid. Maar aan de andere kant is het ook nodig om je economie concurrentieel te houden. Als je bedenkt dat we in België een structureel te kort van maar liefst 9000 ICT-ers hebben is de vraag wat duurder is voor de overheid: het verlies aan economische groei door dit tekort? Of het voorzien van de structuur, o.a. op gebied van opleidingen maar ook m.b.v. belastingstechnische maatregelen, om dergelijke tekorten in te vullen.

MAAR WELKE OPLEIDINGEN DAN

Het spreekt voor zich dat dit alleen werkt wanneer we onze profielen op de juiste manier kneden. Een cursus Oud-Grieks volgen bv zal onze economie uiteraard niet vooruit helpen en zal de student in kwestie weinig extra professionele kansen bieden.
Overleg tussen de bedrijven en de overheid is hier cruciaal. Zo kan er bepaald worden wat er in de toekomst nodig zal zijn, en kan het aanbod in opleidingen daar vervolgens op afgestemd worden. We evolueren meer en meer naar een kennisintensieve maatschappij als gevolg van de digitale evoluties. Dat de scholen hier niet altijd helemaal op afgestemd zijn is niet abnormaal. De link met het bedrijfsleven moet daarvoor veel sterker worden aangehaald.

Ten slotte moet de populatie daar dan ook warm voor gemaakt worden. Ook hier ligt bij alle partijen een verantwoordelijkheid en een kans.
Soft skills ten slotte mogen zeker niet vergeten worden. Ten eerste kunnen we hierin, als mens het verschil maken tegenover het grote technologisch geweld. Maar, en misschien nog belangrijker, we hebben ze ook hoe langer hoe meer nodig. Denk maar aan kritisch denken. De veelheid aan informatie online, van bronnen allerhanden, vraagt om een extreem kritische blik.

Actuele blog artikelen