Opening kantoor s-hertogenbosch en workshop burnout: een groot succes

Gepubliceerd op: 20 februari 2017

Select HR is bijzonder trots op de komst van haar eerste Nederlandse locatie in ‘s-Hertogenbosch.De bekende klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog, Dr. Michael Portzky, hield tijdens een zeer inspirerende workshop de genodigden moeiteloos op zeer praktische en regelmatig humorvolle wijze geboeid.

Het begrip veerkracht en een eventuele correlatie met burn out stond centraal tijdens de workshop. Na een korte en heldere wetenschappelijke verdieping in de werking van de hersenen en het effect van stress hierop werden er praktische handvaten geschetst hoe een werkgever haar stress management kan organiseren. Niet in de laatste plaats werd er aandacht geschonken aan het belang van het zogenaamde ‘palliatieve pallet’; het totaal aan stress reducerende activiteiten waarmee men de balans tracht te houden. Binnen dit palliatieve pallet is er echter onderscheid te maken in zowel positieve, negatieve en zelfs destructieve activiteiten. 


Select HR wil met de keuze voor een dergelijke HR-workshop in plaats van een traditionele opening, laten zien dat zij onderscheidend zijn in de manier van het bouwen en in stand houden van relaties. En dit zowel met klanten als met kandidaten.

Actuele blog artikelen