Outplacement: hoe zit de vork aan de steel? Maak er een win-win van

Gepubliceerd op: 12 april 2017
De laatste jaren heeft de moeilijke economische context nog steeds voor heel wat onslagen gezorgd. Bovendien was er ook vraag naar harmionisering. Het resultaat is o.a. dat de rechten en plichten van werkgever- en nemer rond outplacement veranderd werden. Outplacement is een maatregel die als doel heeft de ontslagen werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe professionele betrekking. Er zijn momenteel twee mogelijke ‘regels’ om te volgen:

DE ALGEMENE REGEL EN BIJZONDERE REGEL

De wetgever heeft 2 soorten outplacement voorzien:

  1. De eerste is de “algemene outplacementregeling” voor ontslagen werknemers die recht hebben op een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken.
  2. De tweede is de “bijzondere outplacementregeling” voor werknemers van 45 jaar of ouder die geen recht hebben op een minimum van 30 weken opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.

Op de website van Group S vindt u hierover meer informatie.

TOCH EEN WIN-WIN CREËREN

In het kader van deze regelgeving komen we tot de vaststelling dat meer en meer werknemers zelf willen beslissen over hun outplacementaanbod. Er wordt een bedrag ingehouden op hun vergoeding. Zij het niet dat zij, al dan niet terecht het gevoel hebben dat ze hun outplacement begeleiding zelf betalen. En net daarom wilt de werknemer steeds vaker inspraak bij de keuze van het kantoor dat hem begeleidt. Veel werknemers wensen zo bijvoorbeeld geen collectieve basisbegeleiding te krijgen die daarboven door de sector of door het paritaire comité wordt georganiseerd. Het spreekt voor zich dat de meerwaarde van de begeleiding voor de werknemer veel hoger ligt bij een individuele aanpak.

Bij Select HR, hebben we hierop een oplossing gevonden die zowel transparant is voor beide partijen en in lijn ligt met de verwachtingen van de outplacement kandidaat.

Onze programma’s worden op maat opgemaakt en de inhoud past zich aan in functie van het budget en de noden van de werknemer. Onze begeleidingen zijn ook enkel individueel. Dit maakt het mogelijk voor werkgevers om de ontslagen werknemer de keuze te laten van het programma en transparant om te gaan met het bedrag.

Actuele blog artikelen