Stress awareness ter voorkoming van een bore-out

Gepubliceerd op: 10 januari 2018

Mathieu Lourenco, career coach bij Select stelde aan de hand van zijn expertise een programma samen waarmee stress in een voldoende vroeg stadium kan worden aangepakt. Dankzij dat Stress Awareness Programma kan een bore-out of een burn-out vermeden worden. In de vorige blogpost kon u lezen hoe de twee nauw samen hangen omdat ze beiden een gevolg zijn van chronische stress. Het programma bestaat erin de vijf stress drivers te herkennen: perfectionisme, geen nee kunnen zeggen, z’n plan trekken, er altijd willen bijzijn en haastig zijn. Wanneer een van die drivers aanwezig is in meer dan de aanvaardbare mate, zal het stressniveau te hoog zijn. Als er dan op tijd een coach bij komt, kan een volledige uitval vermeden worden.

Het programma focust eveneens op de pijlers van gedrag en omgeving. Aan de hand van vragenlijsten en gesprekken worden de stress drivers bepaald en worden context gebonden factoren in kaart gebracht die een toegenomen niveau aan stress hebben veroorzaakt. Het uitgangspunt is dat signalen worden opgepikt door bijvoorbeeld de leidinggevende van de medewerker. Vanuit een analyse van het gedrag en de omgeving worden dan acties bepaald om veranderingen op touw te zetten.

BORE-OUT OP TIJD VERMIJDEN

'In een specifieke case kreeg een managementassistent, die vroeger nauw samenwerkte met één directielid, het moeilijk op het moment dat ze voor andere directieleden moest te werken.' De HR-afdeling riep de hulp in van Select omdat de vrouw in kwestie regelmatig korte tijd afwezig was en de kwaliteit van het werk verminderde. Daarvan was voorheen geen sprake.

Mathieu legt uit: 'We zijn dan gaan samenzitten met de persoon in kwestie, maar ook met de managers en de HR-afdeling. De managementassistent werd geconfronteerd met een toegenomen stressniveau omdat ze van de nieuwe directieleden te makkelijke taken kreeg, een beginnende bore-out dus. Er was ook iets te weinig direct contacten de fysieke afstand tussen haar en de directieleden vormde een probleem.' Door enkele aanpassingen, zowel op persoonlijk vlak als in de omgeving, kon het stressniveau worden teruggebracht tot een werkbare intensiteit. 'Er werd meer open gecommuniceerd en overlegd, mensgericht leiding gegeven, de personen gingen dichter bij elkaar zitten en de assistent kreeg meer stimulerende taken. Op die manier kon een bore-out en dus een volledige uitval vermeden worden.'

KLEINE AANPASSING IS VAAK GENOEG

Net daarom is het Stress Awareness programma zo waardevol. Stress kan efficiënter aangepakt worden en zo kan een burn-out of bore-out vermeden worden. Je gaat preventief in plaats van curatief te werk. 'Door bijvoorbeeld vragen te stellen over iemands natuurlijke gedragsstijl en motivatoren, kunnen onaangepaste contextaspecten al komen bovendrijven,' verklaart Mathieu. Dat kunnen soms kleine dingen zijn: iemand die liever in een sfeer van overleg werkt of iemand die beter in een gesloten ruimte functioneert. 'Wanneer zulke mensen in een andere omgeving terechtkomen, kan dat stress veroorzaken. Een kleine ingreep heeft dan een grote invloed op het stressniveau in positieve zin. Zo kan een bureau in een andere ruimte al een oplossing zijn. Uiteraard is het ook aan de persoon om in zijn gedrag te evolueren zodat hij zaken bespreekbaar kan maken.'

Om iemand aan te zetten tot verandering beschikt de career coach over een aangepast instrumentarium en stelt hij gerichte vragen. Select biedt een persoonlijke begeleiding waarbij maatwerk en de mens centraal staan. Naast het Stress Awareness Programma en persoonlijke coaching, biedt Select ook workshops en informatieve sessies aan rond burn-out en bore-out.

Voor meer informatie kan u terecht bij Mathieu Lourenco of op een van onze leerrijke lunches.

Tijdens onze leerrijke lunches in Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt en Brugge zullen we het onder andere over burn-out hebben: Hoe pak je de re-integratie aan van iemand die terug aan de slag gaat na een burn-out, hoe vermijdt je een burn-out bij werknemers en hoe gaat uw bedrijf om met werknemers met een burn-out? Samen met HR-experts bespreken we deze en andere actuele thema's tijdens een inspirerende lunch. Meer info vind je hier.

Actuele blog artikelen